Showing all 5 results

Харагдах байдал 9 24 36

Анхны чуулганы түүх

11,000.00 
Ким Ёнг жэ   бүх эрдмийн ажлуудаа лекцийн эмхэтгэл болгон цуглуулж ном болгон гаргаж буй нь энэ юм. Энэ ном нь  теологи судлалын Оюутнууд болон чуулганы түүхийг сонирхон судлагч та бүхэнд тус болно  хэмээн найдаж байна.

Дундад зууны үеийн Чуулганы түүх болон шинэчлэлийн түүх

20,000.00 
Энэхүү ном нь  теологи судлалын оюутнууд болон чуулганы түүхийг сонирхон судлагч та бүхэнд тус нэмэр  болно хэмээн найдаж байна.