Showing all 5 results

Харагдах байдал 9 24 36

Үндэстнүүдийг өөрчилдөг ном

18,000.00 
Уншигч таныг Бурханыг илүү гүнзгий танин мэдэж, илүү ихээр тунхаглан дэлгэрүүлдэг хүн болоосой хэмээн YWAM-чууд бид энэхүү номд зүрх сэтгэлээ шингээлээ. Бурханы үгээр дамжуулж зохиогчийн ухаарсан, түүнчлэн гар бичмэлээр нь дамжуулж бидний эдэлсэн тэрхүү зүрх сэтгэлийн догдлол энэ номоор дамжин танд ч бас хүрээсэй хэмээн хүсэж байна.