Showing 1–12 of 15 results

Харагдах байдал 9 24 36

Библи дэх гэрээ

7,500.00 

Уг ном нь Библийн гэрээнүүдийг бүх хүч, оюун ухаанаа дайчлан судалсан эрдэмтдийн сургаал зааврыг сайн эмхэтгэн энгийн уншигчдад ч сайн ойлгогдохоор бичигдсэн буюу нэг үгээр хэлбэл, үнэхээр ашиг тустай ном юм. Та уншаад үзэх юм бол энэ номын жинхэнэ үнэ цэнийг мэдрэх болно.

Библийг зөв ойлгохуй

17,000.00 
БИБЛИЙГ ЗӨВ ОЙГОХУЙ “Библийг зөв ойлгохуй” ном маань Библи уншаад, тунгаан боддог хүмүүсийн түүнийг үзэх үзлийг арай илүү зөв болгох зорилгын үүднээс төрөн гарсан. Өнөөг хүртэл Библиэс өөрөө өөртэй нь шууд холбогдох ёсзүй, ёс суртахууны сургаалыг эрж хайх ажилд хүмүүсийн ерөнхий чиг хандлага хэт хэлбийсээр байсан. Тиймээс Библийг “Бурханы илчлэлт” (Бурхан Өөрөө өөрийгөө харуулсан) гэхээсээ илүү нэгэн төрлийн “Сургамжийн эмхтгэл” гэдэг үүднээс өөрсдийн амьдралд тусган хүлээн авсаар ирсэн билээ. 

Библийг ном номоор нь унших нь

20,000.00 
Библийг уншина гэдэг үл мэдэх зэлүүд газраар таамаглан аялахтай адил байх албагүй. Библийг Ном Номоор нь Унших нь ном туршлагатай хөтөч мэт таныг хөтлөн Бичээсээр аялах болно.

Библийн зурагт тайлбар толь

32,000.00 
Библийн номууд, түлхүүр үгсийн утгын тайлбар ба тайллыг багтаасан 680 хуудас лавлах материал.

Библийн онол сургаал

33,500.00 
Энэ ном ойлгоход хялбар, мөн таны хамгийн чухал асуултуудад Библиэс нягт чамбай хариулт өгсөн байгаа

Үндэстнүүдийг өөрчилдөг ном

18,000.00 
Уншигч таныг Бурханыг илүү гүнзгий танин мэдэж, илүү ихээр тунхаглан дэлгэрүүлдэг хүн болоосой хэмээн YWAM-чууд бид энэхүү номд зүрх сэтгэлээ шингээлээ. Бурханы үгээр дамжуулж зохиогчийн ухаарсан, түүнчлэн гар бичмэлээр нь дамжуулж бидний эдэлсэн тэрхүү зүрх сэтгэлийн догдлол энэ номоор дамжин танд ч бас хүрээсэй хэмээн хүсэж байна.

Хуучин гэрээг танилцуулхуйд

18,000.00 
Энэ ном анх 1987 онд хэвлэгдэн гарснаасаа хойш мэдээллийн багтаамж хийгээд ойлгомжтой байдлаараа оюутан сурагчид болон нийт уншигчдын талархлыг хүлээсээр байна

Шинэ гэрээ номыг нэг дор харахуй

9,500.00 
Шинэ Гэрээг уншин дахин давтамжтайгаар судалж уншсан цагт л Шинэ Гэрээг нэг дор харж чадах ба ингэснээр Шинэ Гэрээ библиэр дамжуулан хүн бүрд өгөгдөх Бурханы дуу хоолойг зөв сонсож чадна.