Showing all 2 results

Харагдах байдал 9 24 36

Мөргөх ухаан

7,000.00 

Уг ном нь шинэчилсэн үзлийн уламжлалд үндэслэн мөргөлийн бодит байдлын талаар тодорхой өгүүлнэ. Мөн чуулганы бүх үйлчлэгчид болон хүүхдийн багш нар, энгийн итгэгчдийг сургахад хичээл маягаар ашиглаж болно.

Үгийн хүч

12,000.00 
Нэг үгэнд агуулагдсан гайхамшигт хүч. Хэл ярианы хүч чадлын нууцыг тайлж, хэл ярианы соёлыг хөгжүүлэх арван дөрвөн долоо хоногийн хичээл. Зарим үг нь хүнийг амьдруулж, өвчнийг анагааж, амжилтанд хүргэж, аз жаргалтай болгох хүчтэй байхад зарим үг нь хүнийг үхүүлж, өвчлүүлж, дампууруулж, гуниг зовлонд унагаж байдаг.