УНШИГЧ ТАНД

ОНЦЛОХ НОМНУУД

Номоос олсон хайр ивээлээ бусадтай хуваалцаарай
ШИНЭЭР
  • ШИНЭЭР
  • БЕСТСЕЛЛЕР
  • ХЯМДАРСАН

Анхны чуулганы түүх

11,000.00 
Ким Ёнг жэ   бүх эрдмийн ажлуудаа лекцийн эмхэтгэл болгон цуглуулж ном болгон гаргаж буй нь энэ юм. Энэ ном нь  теологи судлалын Оюутнууд болон чуулганы түүхийг сонирхон судлагч та бүхэнд тус болно  хэмээн найдаж байна.

Бурханы агуу төлөвлөгөө

12,000.00 
Вид яаж Библийг уншиж, мөн ойлгох вэ? Вауган Робертс, Бурханы хаанчлал гэдэг нэгэн сэдвийн дор Библийн хэсгүүд хэрхэн нэгдэж байгааг том зургаар энд харуулж байна. Тэр бидэнд Библийг итгэлтэйгээр, хүсэлтэйгээр, ойлголттой-Гоор унших арга замыг өгч байна. Вауган биднийг Библийн гол дүр Есүс Христ, түүгээр дамжин ирэх Бурханы аврал руу чиглүүлж байна. Вауган Робертс нь Оксфордын Гэг9 9н Эббэгийн Ректор юм. Тэрээр итгэгчдийг Сайнм 9Д 99ний үйлчлэлд бүтэн дагаа зориулахыг урамшуулдаг 9:38 байгууллагыг үнделэгч гишүүн юм. Тэр мөн Proclamation Trust байгууллагын удирдах багийн гишүүн.

Coffee shop

Тун удахгүй...

Free Online Books

ҮНЭГҮЙ ЦАХИМ НОМ

Бурханы үгээр дамжуулж зохиогчийн ухаарсан, түүнчлэн гар бичмэлээр нь дамжуулж бидний эдэлсэн тэрхүү зүрх сэтгэлийн догдлол энэ номоор дамжин танд ч бас хүрээсэй хэмээн хүсэж байна.